• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Vitajte na stránkach obce Zemplínska Nová Ves

Vitajte na stránkach obce Zemplínska Nová Ves

Zemplínska Nová Ves je obec na Slovensku v okrese Trebišov.

Obec sa skladá z dvoch časti, a to z časti Úpor a z časti Zemplínsky Klečenov. Dnes už samostatná obec Stanča bola donedávna tiež časťou obce. Obecný úrad sa nachádza v Úpore na Hlavnej ulici. V budove Obecného úradu sídli aj pošta.

 
Šport

Začiatok vzniku klubu rekreačného športu v Zemplínskej Novej Vsi – časti Zemplínsky Klečenov, sa datuje od roku 2008, kedy mládež oslovila pána Ing. Roberta Engela o pomoc pri oprave existujúceho športového ihriska, nakoľko vedela že on je nadšeným športovcom a mohol by pomôcť rozvoju rekreačného športu v Zemplínskom Klečenove. 

Šport Slovo dalo slovo Ing. Robert Engel oslovil vtedajšiu starostku Margitu Bartkovú, spoločne dali zhotoviť zjednodušenú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu ihriska v rámci využitia priestoru „OÁZY ODDYCHU“.