Informácie pre občanov

1.OZNAM

Vývoz žúmp pre občanov cez projekt "Čisté obce",
prostredníctvom VVS, a.s. Trebišov.
Cena : 40 € za 11 m3 (cisternu) aj s dopravou.
Občan si objednáva vývoz sám na t.č. 056/6760149.

---------------------------------------------------------------------------------------

2.OZNAM

Vážený pán starosta,

IT Asociácia Slovenska uskutočňuje šiesty ročník testovania IT zručností – aktivity IT FITNESS TEST. Podľa informácie IT Asociácie Slovenska partnermi pri organizovaní sú podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a zároveň Digitálny líder, Peter Pellegrini, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spoločnosť Google a ďalší. Zámerom testovania je zistiť úroveň základných IT zručností žiakov základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl, ale aj širokej verejnosti.

Podrobnejšie informácie so žiadosťou o spoluprácu a podporu akcie nájdete v priloženom liste. TU

S úctou

Mgr. Zdenko Krajčír

riaditeľ sekcie rezortných činností

Kancelária ZMOS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.OZNAM