Spoločenská kronika

smiley Narodili sa : 

1. Simona Dančáková

2. Alex Kora

3. Erik Vašš

crying Opustili nás : 

1. Michal  Štefan ............. 25.01.2019

2. Mária Sirovcová ........... 07.04.2019

3. Ing.Pavol Hasaralejko .... 28.04.2019

4. Ján Šarudi .................. 01.06.2019

heart Uzavreli manželstvo :

1. Alžbeta Hasaralejková a Milan Kosiak

2. Mgr. Diana Sovaková a Ing. Dominik Pekala

ROK 2018 TU

ROK 2017 TU

ROK 2016 TU

ROK 2015 TU