Spoločenská kronika

smiley Narodili sa : 

1. Simona Dančáková

2. Alex Kora

3. Erik Vašš

crying Opustili nás : 

1. Michal  Štefan ............. 25.01.2019

2. Mária Sirovcová ........... 07.04.2019

3. Ing.Pavol Hasaralejko .... 28.04.2019

4. Ján Šarudi .................. 01.06.2019

5. Iveta Venceľová ........... 13.06.2019

6. Anna Ballová ............... 13.07.2019

7. Dušan Balla ................ 13.08.2019

8. Marta Štefanová ........... 26.09.2019

heart Uzavreli manželstvo :

1. Alžbeta Hasaralejková a Milan Kosiak

2. Mgr. Diana Sovaková a Ing. Dominik Pekala

3. Martina Sabová a Miroslav Hutman

ROK 2018 TU

ROK 2017 TU

ROK 2016 TU

ROK 2015 TU