Zápisnice, uznesenia obecného zastupiteľstva

(1656.52 kb)
(1008.72 kb)