Obec Zemplínska Nová Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | Úrad verejného zdravotníctva opäť vydal prísnejšie opatrenia

https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-opat-vydal-prisnejsie-opatrenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Úrad verejného zdravotníctva opäť vydal prísnejšie opatrenia

Prevádzky a hromadné podujatia – S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začatia hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť zároveň ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania.

Ďalej sa týmto opatrením prevádzkovateľom predajní potravín a predajní drogérií nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. Uzatvárajú sa tiež prírodné a umelé kúpaliská, vrátane akvaparkov; prevádzky poskytujúce služby wellnes (sauny, vírivky, kúpele, zábaly); fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení.

Podrobnejšie informácie TU.

Rúška - S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa rovnako pristupuje i k sprísneniu nosenia rúšok, resp. inej vhodnej alternatívy prekrytia horných dýchacích ciest, t.j. podľa nového opatrenia ÚVZ SR sa od dnes zakazuje pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou.

Podrobnejšie informácie TU.

Zoznam aktualít