Obec Zemplínska Nová Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Spoločenská kronika rok 2016

ROK 2016

Narodili sa :

1. Matúš Kristeľ

2. Dávid Džudža

3. Sofia  Dančáková

4. Janka Tancošová

5. Emil Himaľ

6. Dávid Kora

7.Elizabeth Korpová

Opustili nás :

1. Pavol Jablonský ........ 07.02.2016

2. Mária Tkáčová   ........ 10.03.2016

3. Mária Timková  ........ 23.03.2016

4. Anna Štefančíková ...  29.03.2016

5. Mária Bodnárová  ..... 14.05.2016

6. Ondrej Pohlodka  ..... 13.08.2016

7. Margita Tocimaková .. 16.08.2016

8. Miroslav Balla  ........  22.09.2016

9. Anna Michalková ...... 20.10.2016

10. Mária Fejerová ....... 10.12.2016

11. Jozef Šimko ........... 22.12.2016

Uzavreli manželstvo :

1. Lenka Giňová a Emil Himaľ

2. Lenka Tamašová a Bc. Róbert Sokoľ

3. Tatiana Dandášová a  Július Baláž

4. Iveta Magdošková  a Miroslav Takáč

5. Mgr. Lucia Oprysková a Patrik Szenczy