Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Výdaj obilia za nájomné za rok 2021

 14.10.2021

O Z N A M

V  Zemplínskom Klečenove, dňa 2021-10-14

Oznamuje všetkým vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu s firmou AGROTIM – ÚPOR, že výdaj obilia za nájomné za rok 2021 sa  uskutoční v týchto dňoch:

 23.10.2021  sobota v čase od   09.00-16.00 hod

 27.10.2021  streda v čase od   13.00-16.00 hod

 30.10.2021  sobota v čase od   09.00-16.00 hod

na hospodárskom dvore v

 Z e m p l í n s k o m   K l e č e n o v e .

 Pavol Timko AGROTIM - ÚPOR

Zoznam aktualít:

1 2 >