Obec Zemplínska Nová Ves rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality | NEDOPLATKY na daniach a poplatkoch

Obec  Zemplínska Nová Ves

Hlavná 182/51, 076 16   Tel: 056/6685441, 6685440,     mobil: 0911 223 794  IČO: 00332186        DIČO: 2020773623

e-mail: ouznves@gmail.com , web: www.znves.sk


Informácie o daňových dlžníkoch

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur.

Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Daň z nehnuteľnosti

Baranová Mária                               192,59 €

Bodnárová Mária                             163,81 €

Horný Ján                                        1537,28 €

Jurko Andrej                                     189,98 €

Majecherová Jana MAJa                   504,70 €

Nedoplatky Vývoz TKO   

Bandoľa Michal                               233,19  €

Korová Kristína                                   212   €

Tokár Martin                                        287   €

Majcherová Jana                                   200 €

Kora Miloš                                        475,47 €

Dandaš Pavol ml.                                  232 €

Dandáš Peter                                    211,60 €

Rostaš Peter                                          240 €

Kora Igor                                                 327 €

Zoznam aktualít