Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dobrovoľný hasičský zbor

Každá obec  s viac ako 500 obyvateľmi je povinná zriadiť  podľa § 15 ods. 1 písm. b) a § 33 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinná dobrovoľný hasičský zbor. 
Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) je hasičská jednotka, ktorá slúži na plnenie úloh súvisiacich s likvidáciou požiarov a vykonávanie záchranných prác.
 DHZO slúži predovšetkým pre danú obec, ktorá je jeho zriaďovateľom, ale môže byť vyžiadané Operačným strediskom HaZZ, alebo Koordinačným strediskom Integrovaného záchranného systému na výjazd k mimoriadnej udalosti.

DHZO patrí medzi zložky Integrovaného záchranného systému.

V rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Slovenskej republiky sa Dobrovoľné hasičské zbory obcí rozčleňujú do piatich kategórií. Kategórie A1, A, B, C, D. 
 
DHZO Zemplínska Nová Ves zaradená do kategórie B. 
 
Pre kategóriu B je potrebných minimálne 10 členov, ktorí musia mať minimálne 18 rokov, musia byť riadne vyškolení, spôsobilí na právne úkony a predovšetkým zdravotne spôsobilí na vykonávanie týchto činností.
 V tejto kategórii sa musí od vyžiadania pomoci operačným strediskom do dvoch hodín dostaviť na hasičskú zbrojnicu do pohotovosti družstvo 1 + 3; čas výjazdu v pohotovosti je do 10 minút. 
 
DHZO Zemplínska Nová Ves disponuje touto hasičskou technikou:
 
1, CAS 15 (cisternová automobilová striekačka) Iveco Daily s komplet prislušenstvom
 
2, Protipovodňový vozík s komplet prislušenstvom
 
3, V blízkej budúcnosti plánujeme zakúpiť automatický externý defibrilátor AED zoll plus pre prípad rýchlej predlekárskej prvej pomoci.
 
Ak kohokoľvek činnosť v hasičskej jednotke zaujala a mal by záujem pôsobiť v našej DHZO, tak je vítaný.