Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 28)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/45/010/83 záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi nachádzajúcich sa v hmotnej Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
1/2023-PD záväzok poskytovateľa poskytnúť dotáciu na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Zemplínska Nová Ves
975 €
2022/3/PD poskytnutie finančných prostriedkov - dotácie z rozpočtu Obce Zemplínska Nová Ves na úhradu (časti) nákladov na aktivity podľa podanej žiadosti o dotáciu Odb.: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stanča
Dod.: Zemplínska Nová Ves
2 000 €
03/2020-1 Rekonštrukcia kultúrneho domu Úpor Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
46 785.28 €
1/2023 Zvýšenie cien vybraných položiek Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.10 €
22/45/012/93 realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
2022/1 Produkt BIZNIS Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
1-21/45/010/80 Počet vytvorených miest pre občanov, ktorý budú zabezpečovať činnosť Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
MZ 2/2022 práce spojené s obstarávaním územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 5 územného plánu obce Zemplínska Nová Ves Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
1 450 €
Dohoda č. 1 Množstvo elektriny dodávanej do odberných miest z obnoviteľných zdrojov energie Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
KZ 1/2022 Kolesový hydraulický univerzálny nakladač typu UN 053.2 Odb.: Martin Cubinek
Dod.: Zemplínska Nová Ves
2 135 €
ZM-KO-OD-22-0615 Zber odpadu z elektrozariadení Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
CO-77/2022-TV Výpožička materiálu civilnej ochrany Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
309070ANQ4 Rekonštrukcia kultúrneho domu Úpor Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
40 065.05 €
6/2022 Poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
5 250 €
5/2022 Zhodnotenie a zneškodňovanie použitého šatstva Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: MMPR, s.r.o.
0 €
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_181 predĺženie doby realizácie projektu do 31.8.2023 Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0 €
4/2022 Audit účtovnej závierky k 31.12.2021 Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
900 €
2022/2/PD poskytnutie finančných prostriedkov - dotácie z rozpočtu Obce Zemplínska Nová Ves na úhradu (časti) nákladov na aktivity podľa podanej žiadosti o dotáciu Odb.: Futbalový klub Tatran Úpor
Dod.: Zemplínska Nová Ves
9 000 €
2022/1/PD poskytnutie finančných prostriedkov - dotácie z rozpočtu Obce Zemplínska Nová Ves na úhradu (časti) nákladov na aktivity podľa podanej žiadosti o dotáciu Odb.: Klub rekreačného športu Zemplínsky Klečenov
Dod.: Zemplínska Nová Ves
1 000 €
Generované portálom Uradne.sk