Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 19)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dohoda č. 1 Množstvo elektriny dodávanej do odberných miest z obnoviteľných zdrojov energie Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.00 €
KZ 1/2022 Kolesový hydraulický univerzálny nakladač typu UN 053.2 Odb.: Martin Cubinek
Dod.: Zemplínska Nová Ves
2 135 €
ZM-KO-OD-22-0615 Zber odpadu z elektrozariadení Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
CO-77/2022-TV Výpožička materiálu civilnej ochrany Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
309070ANQ4 Rekonštrukcia kultúrneho domu Úpor Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
40 065.05 €
6/2022 Poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
5 250 €
5/2022 Zhodnotenie a zneškodňovanie použitého šatstva Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: MMPR, s.r.o.
0 €
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_181 predĺženie doby realizácie projektu do 31.8.2023 Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0 €
4/2022 Audit účtovnej závierky k 31.12.2021 Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
900 €
2022/2/PD poskytnutie finančných prostriedkov - dotácie z rozpočtu Obce Zemplínska Nová Ves na úhradu (časti) nákladov na aktivity podľa podanej žiadosti o dotáciu Odb.: Futbalový klub Tatran Úpor
Dod.: Zemplínska Nová Ves
9 000 €
2022/1/PD poskytnutie finančných prostriedkov - dotácie z rozpočtu Obce Zemplínska Nová Ves na úhradu (časti) nákladov na aktivity podľa podanej žiadosti o dotáciu Odb.: Klub rekreačného športu Zemplínsky Klečenov
Dod.: Zemplínska Nová Ves
1 000 €
3/2022 Licencia na použitie Diela spôsobom, v rozsahu, na čas a za odmenu, ktoré sú určené v tejto licenčnej zmluve. Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: eSYST, s.r.o.
240 €
dodatok č. 1 Zmena čísla účtu Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Metodicko-pedagogické centrum
0 €
1 Zmena čísla účtu v tvare IBAN z: SK17 5200 0000 0000 0697 7445 na SK47 7500 0000 0040 3041 7294 Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
7 846.02 €
1/2022 Spôsob a realizácia vývozu nebezpečného odpadu v zmysle zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: FÚRA s.r.o.
70 €
3220741 záväzok poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000 € na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO. Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
RZ-3/2022 odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov do karanténnej stanice z intravilánu a extravilánu obce Zemplínska Nová Ves Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
40 €
10/2022/CO spracovanie analýzy možného ohrozenia, vypracovanie dokumentácie CO, pravidelná aktualizácia, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti CO Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: ING. JAN KOCIS
100 €
220659 Štiepkovač LASKI LS160DW PO 080 YM Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: MP RENTAL group, s.r.o.
180 €
Generované portálom Uradne.sk