Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 48)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZM 2/2023 bežný účet Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
0 €
ZM 1/2023 dohoda strán o podmienkach a spôsobe vzájomnej spolupráce pri informovaní Žiakov Školy o možnostiach uplatnenia Digitálneho príspevku Žiakmi Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
15 €
KZ 1/2023 Traktorová bubnová kosačka ZTR (používaná) Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Daniel Franko, Ing.
500 €
9938130322 Biznis NET Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
19.90 €
23/45/054/1175 príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
342.20 €
3230778 poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3000, 00 EUR Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
3 000 €
23/45/054/246 poskytnutie finančného príspevku v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č. 2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
3 765.30 €
3/2023 dodávka elektriny Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.20 €
23/45/054/493 poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č. 2 Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
4 816.18 €
2/2023 dodávka elektriny Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0.20 €
23/45/054/202 úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
3/2023 - ZD Dodávka a montáž plynového kotla a príslušenstva Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8 112.23 €
ZLP-VT-2023-0226 výpočtová technika Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
ZML-3/63/2021-230 Tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
5 úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
2023/2/PD poskytnutie finančných prostriedkov - dotácie z rozpočtu Obce Zemplínska Nová Ves Odb.: Klub rekreačného športu Zemplínsky Klečenov
Dod.: Zemplínska Nová Ves
1 500 €
2023/1/PD poskytnutie finančných prostriedkov - dotácie z rozpočtu Obce Zemplínska Nová Ves na úhradu (časti) nákladov na aktivity podľa podanej žiadosti o dotáciu Odb.: Futbalový klub Tatran Úpor
Dod.: Zemplínska Nová Ves
12 500 €
tz2018-01-16vs1 - 1/2023 Suma zvýšenia poplatkov od roku 2023 oproti pôvodným cenám Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
72 €
2/2023-ZD Dodanie a montáž plynového kotla a príslušenstva (odborné uvedenie do prevádzky) Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
8 324.64 €
1/2023-ZD Klimatizovanie priestorov kultúrneho domu v Úpore Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Marek Tomko el - mont s.r.o.
8 977.20 €
Generované portálom Uradne.sk