Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 66)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/2023-KZ Konštrukcia na amfiteáter Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Marián Kučera
1 000 €
23/45/054/1708 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
923.94 €
CO-77/2022-TV - 1 1. v čl. 2 sa suma 1031,82 eur sa nahrádza sumou 824,52 eur 2. príloha č. 1 k zmluve sa nahrádza prílohou č. 1 tohto dodatku Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
824.52 €
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_899 poskytnutie finančnej podpory pre Školy z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu plus Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Národný inštitút vzdelávania a mládeže
0 €
RZ-3/2022-1/2023 navýšenie cien za poskytované služby o 20% z dôvodu, že dodávateľ sa od 1.9.2023 stáva platcom DPH Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
48 €
21/O/2023 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022, overenie výročnej správy za rok 2022, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z. Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
900 €
1/2023 MZ Zmluvné strany sa rozširujú o : Mgr. Zuzana Rokytová - NADA - Bezpečnostnotechnická služba a technik požiarnej ochrany Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Viktor Naď - VIMA
0 €
1/2023-PPP právne zastupovanie vo veci vedenej na OS Trebišov pod sp. zn. 14C/41/2023 Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: JUDr. Zuzana Gazdičová, advokátka
566.12 €
NZ 1/2023 prenájom pozemkov na účely odstavnej plochy pre obecný autobus, obecný traktor s vlečkou a čelným nakladačom a i. Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ján Kučera, Mária Kučerová
750 €
5509000566 poistenie majetku Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
2 693.07 €
309070ANQ7-1 zmena bankového účtu prijímateľa Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
KZ 2/2023 prírodný ratanový nábytok Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Anna Petrová
500 €
23/45/054/1586 poskytnutie finančného príspevku, ktorý sa poskytuje v rámci národného projektu "Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie" - Opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
205.38 €
2 zrealizovanie a odovzdanie diela Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
0 €
0490/23/08658 poskytnutie peňažných prostriedkov formou úveru Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
46 785 €
KRHZ-KE-VO-171/2023 protipovodňový vozík - súprava Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
23/45/054/202-1 zmena predkladania evidencie dochádzky Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
23/45/054/246 - 1 predkladať evidenciu dochádzky prvý pracovný deň po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý bola aktivácia vykonávaná Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
ZM 2/2023 bežný účet Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Československá obchodná banka, a.s.
0 €
ZM 1/2023 dohoda strán o podmienkach a spôsobe vzájomnej spolupráce pri informovaní Žiakov Školy o možnostiach uplatnenia Digitálneho príspevku Žiakmi Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
15 €
Generované portálom Uradne.sk