Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 89)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/2024-KZ osobné vozidlo Dacia Logan, VIN: UU1K5220061889886 Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: ELStem plus s.r.o.
5 650 €
2024412 nakladanie, prenájom a revitalizácia dávkovača vody, platenia nájomného za užívanie dávkovača vody, dodávka vody, nakladanie s vratnými obalmi a dodávanou vodou Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: AQUA PRO EUROPE, a.s.
35 €
24/45/54X/28 poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
2 851.92 €
10/O/2024 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2023, overenie výročnej správy za rok 2023, preverenie súladu hospodárenia obce so zákonom č. 583/2004 Z.z. Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
960 €
2/2024-KZ pozemok registra C KN, parcela č. 486/2, orná pôda o výmere 500 m2 a pozemok registra E KN parcela č. 302/2, orná pôda o výmere 1360 m2 Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Mária Prokopičová, Juraj Varga
1 400 €
3 obnovenie doby trvania zmluvného vzťahu Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: MAHUT Group a.s.
0 €
109/2022 poľnohospodárske pozemky Odb.: POĽNOTREND Trebišov, a. s.
Dod.: Zemplínska Nová Ves
783.39 €
1/2024- KZ-01 Na základe skôr uvedeného zmluvné strany nahrádzajú text článku I ods. 1.1 zmluvy Odb.: Radoslav Gajdoš
Dod.: Zemplínska Nová Ves
0 €
002 záväzok dodávateľa zabezpečiť pre odberateľa združenú dodávku plynu do odberného miesta Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0.05 €
24/45/054/20 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2 Odb.: Zemplínska Nová Ves
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
1 186.92 €
Generované portálom Uradne.sk