Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo  www.znves.sk  spravuje Obec Zemplínska Nová Ves je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Adresa:
Obecný úrad Zemplínska Nová Ves
Hlavná 182/51
076 16 Úpor

IČO: 00332186
IBANSK47 7500 0000 0040 3041 7294
SWIFT KÓD: CEKOSKBX

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 939
Rozloha: 1070 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1263

Všeobecné informácie: o.ouznves@gmail.com
Podateľňa: o.ouznves@gmail.com
Starosta: ouznves@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: o.ouznves@gmail.com

Sekretariát: 

Tel.: 056 / 668 54 41
E-mail: o.ouznves@gmail.com

Mobilný kontakt na obecný úrad: 0911 448 714
Mobil starosta: 0911 223 794

Kompetencie:
Obec Zemplínska Nová Ves je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Zemplínska Nová Ves je zriadený na Mestskom úrade v Trebišove

Správca obsahu

Ján HASARALEJKO
e-mail: lacream3@gmail.com

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.digital

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk