Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

E L E K T R I F I K Á C I A - ZMENA DOPRAVNEJ OBSLUHY OD 3.3.2024

 22.02.2024

V súvislosti s realizovanými výlukovými prácami na elektrifikácií a modernizácií úseku železničnej trate Bánovce nad Ondavou – Humenné, ktoré sú vykonávané správcom železničnej infraštruktúry – Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR), dochádza od 1. zmeny Cestovného poriadku 2023/2024 t. j. dňom 3.3.2024 k rozšíreniu výlukových prác a následnému pozastaveniu železničnej dopravy o ďalšie úseky. Z uvedeného dôvodu upravuje Železničná spoločnosť Slovensko a. s. dopravnú obsluhu na týchto úsekoch nasledovne:
 
Na linke Košice – Humenné dochádza k predĺženiu dopravnej obsluhy náhradnou autobusovou dopravou (NAD) o úsek Michalovce - Strážske so zmenou zastavovania v Strážskom. Zastavovanie autobusov NAD bude realizované na autobusovej zastávke Strážske, rázc. Krivošťany (pôvodná zastávka Strážske železničná stanica nebude obsluhovaná). Vlaky regionálnej dopravy budú vedené len na úseku Košice – Michalovce resp. vlaky diaľkovej dopravy v úseku Bratislava – Michalovce a Praha – Michalovce.
Na linke Prešov - Humenné (okrem vlakov Os 9140/9141) budú vlaky vedené len v úseku Prešov - Nižný Hrabovec. V úseku Nižný Hrabovec – Humenné bude zavedený výlukový cestovný poriadok (NAD).
Nočné diaľkové vlaky R 614/615 ZEMPLÍN budú vedené v úseku Michalovce – Košice – Bratislava hl. st. v pôvodnej súprave, ale v úseku Humenné – Michalovce bude zavedená NAD. Služby v lôžkových a ležadlových vozňoch budú zabezpečované len z/do žst. Michalovce, Zároveň autovozeň Humenné – Bratislava bude aj naďalej vedený na relácii Košice – Bratislava.
Nočné medzištátne diaľkové vlaky EN 442/443 SLOVAKIA budú vedené v úseku Michalovce – Košice – Praha hl. n. v pôvodnej súprave, ale v úseku Humenné – Michalovce bude zavedená NAD. Služby v lôžkových a ležadlových vozňov budú zabezpečované len z/do žst. Michalovce. Autovozeň Humenné – Praha nebude vedený, ale budú vedené autovozne na relácii Košice – Praha.
Všetky autobusy NAD na úseku Michalovce - Strážske – Humenné – Medzilaborce mesto / Stakčín, budú zabezpečovať návoz resp. odvoz cestujúcich do Michaloviec k vlakom linky Michalovce – Košice s optimálnym prestupným časom tak, aby nedochádzalo k ich zmeškávaniu, s následným možným prestupom v Košiciach na vlaky diaľkovej dopravy. Rovnaký spôsob prestupných väzieb je zabezpečený aj v Nižnom Hrabovci na vlaky smer Prešov z NAD úseku Nižný Hrabovec – Humenné.
Na vyššie uvedených vylúčených úsekoch bude platiť výlukový cestovný poriadok náhradnej autobusovej dopravy, ktorý je súčasťou tohto e-mailu (príloha). Na úseku Humenné – Medzilaborce mesto nedochádza k zmene časových polôh autobusov NAD. Na úseku Humenné – Stakčín dochádza k posunu odchodu autobusov NAD vedených v pracovných dňoch o 20 minút neskôr.
Bližšie informácie týkajúcich sa dopravnej obsluhy uvedených úsekov budú cestujúcim k dispozícií prostredníctvom webstránky www.zssk.sk/vyluky, priamo vo vyhľadávačoch spojení v e-shope na predaj.zssk.sk, v mobilnej aplikácii IDeme vlakom.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >