Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

História, symboly

História obce Úpor

Obec Úpor leží v  juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, v nadmorskej výške okolo 125m. Je severnou časťou obce Zemplínska Nová Ves.
Archeologickým prieskumom sa pri Úpore našli črepy keramiky pochádzajúcej z 10. - 11., ako aj z 11 až 12. storočia.

Úpor obec sa spomína od roku 1290 - 1300 ako Wpur, z roku 1347 ako Upor, z roku 1920 ako Úpor, maďarsky Upor. Patrila zemanom, ktorí odtiaľto prevzali predikát, v roku 1557 Perényiovcom, neskoršie Dobovcom, Rákócziovcom, v 18. storočí Aspremontovcom. V roku 1557 mala 1 a pol porty, v roku 1715 mala 8 opustených a 6 obývaných domácnosti, v roku 1787 mala 33 domov a 258 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a 436 obyvateľov. Zúčastnili sa roľníckeho povstania v roku 1831. V 20. storočí tu mali majetky Széchényiovci. Hlavným zamestnaním obyvateľov bolo poľnohospodárstvo.

Archeologické nálezy pri Úpore svedčia o osídlení v 10. až 12. storočí. Najstarší písomný doklad pochádza z rokov 1290 až 1301. Kostol je dokumentovaný od 14. storočia.Okolo r. 1440 v Úpore hospodárilo do 10 poddanských domácnosti. Po vojenskom pustošení v r. 1566 dedina zanikla. Obnovili ju prisťahovalci okolo r.1625. V období rokov 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 6 až 8 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 56 domov a 436 obyv., v r. 1900 bolo 559 obyvateľov.

História obce Zemplínsky Klečenov

Zemplínsky Klečenov leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, v nadmorskej výške okolo 120 m. Je južnou časťou obce Zemplínska Nová Ves.

Pri archeologických prieskumoch sa v chotári Zemplínskeho Klečenova našli črepy keramiky z 11 - 13 . storočia zanechali vtedajší obyvatelia Klečenova.

Zemplínsky Klečenov obec sa spomína od roku 1263 ako KulchunKulchen, z 1332 ako Keleten, z roku 1364 ako Kelechen, z roku 1773 ako Klecženow, z roku 1920 ako Kľačanov, z roku 1927 ako Klečenov, z roku1948 ako Zemplínsky Klečenov, maďarský Kelecseny, Kelecsény, Zemplénkelecsény. Obec bola zemianskym majetkom, v roku 1601 patrila panstvu Trebišov. V roku 1715 mala 3 opustené a 2 obývané domácnosti, v roku 1787 mala 38 domov a 261 obyvateľov, v roku 1828 mala 50 domov a 381 obyvateľov. Zaoberali sa vinohradníctvom a poľnohospodárstvom. Ráz obce sa zachoval aj za I. ČSR.

Ďalšie archeologické nálezy svedčia o sídlisku z 9. - 10. storočí pri Zemplínskom Klečenove. Najstarší písomný doklad o dedine pochádza z r. 1332, kedy bol v nej aj rímsko katolícky kostol. V r. 1600 malo sídlisko 4 poddanské domy. V r. 1715 až 1720 tu postupne hospodárili 2 - 3 poddanské domácnosti, v r. 1828 bolo 50 domov a 381 obyvateľov, v r. 1900 bolo 266 obyvateľov. V chotári sa nachádzajú aj vinice.

Fotografia z tabakovej sušiarne:

Fotografia z prvých divadelných hier v Z. Klečenove:

Obecná ľudová škola koncom 20- tých rokov 19. storočia:

Občianske vybavenie sa zrealizovalo v posledných 15 rokov, vystaval sa Obecný úrad s kultúrnym domom a požiarnou zbrojnicou, obec je zriaďovateľom ZŠ a MŠ. V obci je plynovod, vodovod. Dom ľudových tradícií v časti obce Zemplínsky Klečenov . V obidvoch častiach obce sú vybudované domy smútku. V rámci rozvojových programov pre budúce roky sa počíta o opravou chodníkov, verejných priestranstiev a výstavbou čističky odpadových vôd a kanalizácie.