Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vráťme slávu kúpeľom Byšta – petícia

 23.11.2022

Podpísaní občania,

 
sledujúc od roku 2006 úpadok niekdajšej pýchy východu – kúpeľov Byšta sa obraciame na
zástupcov kraja – predsedu KSK a poslancov zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, aby
po dlhodobo prejavovanom záujme dotknutých obcí a vlastníka nehnuteľnosti v kúpeľnej časti
Byšty viedli rokovania smerujúce k obnove kúpeľníctva, rozvoja cestovného ruchu, prínosu nových
pracovných miest a rozvoja celej dotknutej oblasti.
 
Byšta si zaslúži obnovu, pozornosť a vrátenie starej slávy najmä aj s ohľadom na budúcu možnú
cezhraničnú spoluprácu, ktorá je plánovaná aj v nasledujúcom programovacom období.
Zachovávanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva nášho kraja, ku ktorému kúpele Byšta nesporne
patria, je našou spoločnou povinnosťou.
 
Preto sa obraciame na všetkých poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja
a predsedu KSK, aby učinili všetky možné kroky smerujúce k obnove kúpeľov Byšta a vrátili Byštu
do rúk verejnosti, späť do našich rúk.
 
Petíciu je možné podpísať online na uvedenom linku tu:  Vráťme slávu kúpeľom Byšta - Peticie.com,
 
alebo na obecnom úrade v Úpore

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >