Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

22. Marec - Svetový deň vody

 18.03.2024

Svetový deň vody 2024

RÚVZ so sídlom v Trebišove bude dňa 22. marca 2024 poskytovať orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov vo vzorkách pitných vôd z individuálnych vodných zdrojov (domových studní) a poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody, kvality pitnej vody z verejných vodovodov a z individuálnych vodných zdrojov ako i ďalších problémov týkajúcich sa pitnej vody.
Bezplatné orientačné stanovenie obsahu dusičnanov a dusitanov z individuálnych vodných zdrojov zabezpečuje RÚVZ so sídlom v Trebišove za nasledujúcich podmienok:
Charakter vzorky: voda z domovej studne (nie z verejného vodovodu).
Termín a čas doručenia vzorky: 22. marec 2024 v čase od 9,00 – 13,00 hod.
Spôsob odberu: do čistej uzavretej sklenenej alebo PET fľaše o minimálnom množstve 0,2 l vody odobratej v ten istý deň. Výsledky analýzy budú záujemcom oznámené hneď na mieste.
Miesto vyšetrenia vzoriek: RÚVZ so sídlom v Trebišove, ul. Jilemnického 3370/2, Trebišov.
Informácie: odd. hygieny životného prostredia a zdravia, tel.: 056/6681272 alebo 056/6681276

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >